Rainmaster

Compacte eenheid geschikt voor regenwaterhergebruik bij één-of tweegezinswoningen. Bij overschrijding van de minimale waterstand in de regentank wordt via een gestuurde kogelklep overgeschakeld naar stadswater, zonder bijvulling van de tank.